Fortsatt bredbandsutbyggnad i Uppsala län under 2020

2021-03-26 Pressmeddelande

Drygt 86 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2020, vilket är en ökning med 2,7 procentenheter sedan året före. Snittet för riket är 86,7 procent. Samtidigt är andelen med bredband på landsbygden fortfarande låg. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2020.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 93,7 procent bredbandsanslutna hushåll, medan Håbo kommun hamnar som nummer två med 88,3 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner ligger Knivsta på 81,6 procent, Älvkarleby på 77,5 procent, Enköping på 76,6 procent, Östhammar på 68,2 procent, Heby på 66,2 procent och Tierp på 59,4 procent.

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Heby kommun, med en ökning på drygt 11 procentenheter mellan år 2019–2020.

Målet för länet föregående år var att minst 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. I den regionala utvecklingsstrategin har nya bredbandsmål för länet antagits. Målen är att:

-       År 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

-       År 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

- Vi ser att vi inte riktigt nådde fram till målet om att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit per sekund år 2020. Nu siktar vi på att nå de nya målen för länet. PTS kommer i år att utlysa 1,6 miljarder i ett investeringsstöd för bredbandsutbyggnad nationellt. Vi hoppas att en stor andel stödmedel tilldelas utbyggnadsprojekt i Uppsala län. Jag vill uppmuntra alla nätbyggare i länet att ta chansen och inkomma med ansökningar, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd minskar, men är fortfarande stora. Utanför tätort och småort har 46,4 procent av länets invånare tillgång till 100 Mbit per sekund vilket är en ökning på 11,4 procentenheter mellan åren 2019–2020.

- Vi har fortfarande ett läge med en alltför låg andel i länet som har snabbt bredband. Tyvärr så fick inte Uppsala län ta del av föregående års bredbandsstöd vilket är mycket tråkigt. Det finns ingen garanti för att vårt län tilldelas stödmedel ens detta år då det måste vara tillräckligt kostnadseffektivt för att vinna i konkurrensen med övriga projekt i Sverige, säger Björn-Owe Björk (KD), regionalt utvecklingsansvarig i Region Uppsala.

- Det är viktigt att vi kan få detta stöd så att vår landsbygd inte tappar i utvecklingskraft och kan erbjuda en god service gentemot sina invånare. Hälso- och sjukvården är exempelvis starkt beroende av en fungerande uppkoppling, fortsätter Björn-Owe Björk (KD). 

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se

PTS pressmeddelande: 

https://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/allt-fler-kan-ansluta-sig-till-snabba-bredbandsnat/

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens bredbandsstrategi

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig: 072 - 217 32 78 Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator Region Uppsala: 076 - 134 76 99

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig.

Ladda ner bild