Region Uppsala börjar med snabbtester

2021-03-05 Pressmeddelande

Med start i nästa vecka börjar Region Uppsala att använda snabbtester, så kallade antigentester, för att snabbare kunna diagnostisera covid-19. De första testerna kommer att användas vid jourmottagningarna i Östhammar och Tierp.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande

- Inför hotet av en tredje våg är det viktigt att Region Uppsala fortsätter att utveckla provtagningen. Vi måste ta till alla tillgängliga medel för att minska sprittspridningen, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, som fattat ett ordförandebeslut om att Region Uppsala ska införa snabbtester.

Testningen i Tierp och Östhammar är ett pilotprojekt med 1 000 tester som har köpts in för ändamålet. Patienter som kommer till jourmottagningar med symtom kommer att testas och kunna få svar på 15 minuter.

- Vi har en hög smittspridning i Norduppland och det är en fördel att kunna få en snabbare diagnos. Det här är ett första steg inför ett breddinförande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Region Uppsala väntas inom kort få en leverans på 695 000 snabbtester som har tilldelats regionen i en EU-gemensam upphandling.

- Vi ser i första hand att testerna kommer att användas i olika akutverksamheter. Vi kommer att gå vidare utifrån de erfarenheter vi nu får i Östhammar och Tierp och se var snabbtesterna kan göra nytta.

- En omständighet som försvårar storskalig användning är att testet är svårare att ta än vanlig PCR-provtagning. Det krävs utbildad personal och lokaler som är lämpliga. Tillförlitligheten är också lägre och därför måste testet kompletteras med vanlig provtagning, för att man inte ska missa något fall, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 018-611 43 74

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande

Ladda ner bild