Skärpta prioriteringar påverkar vaccinationer mot covid-19 i Uppsala län

2021-03-19 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att vaccinationerna mot covid-19 tydligare ska prioriteras till gruppen äldre, medan andra grupper i fas 2 får vänta. Region Uppsala börjar att tillämpa de nya rekommendationerna omedelbart och därmed kommer flera hundra personer med inbokade vaccinationstider att få besked om att deras vaccination skjuts upp.

- Vi förstår att det är en stor besvikelse för dem som hade sett fram emot att bli vaccinerade och som nu måste vänta längre på sin vaccination. Men med den brist som råder måste vi hushålla ännu hårdare med det vaccin som finns, så att varje dos används på bästa sätt så att vi först skyddar dem som har den största risken för svår sjukdom och död, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Tidigare har flera grupper som ingår i fas 2 vaccinerats parallellt, men nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att den grupp som står högst upp i prioriteringsordningen i fas 2 vaccineras innan man går vidare till nästa grupp i ordningen. Detta innebär att gruppen 65 år och äldre ska vaccineras först. Därefter kommer turen till bland annat gruppen yngre än 65 som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer under 65 år som har assistansersättning. Personal inom vård och omsorg kommer sist i prioriteringen inom fas 2.

- All vaccination av personal inom vård och omsorg kommer nu att pausas, till dess att turen kommer till den gruppen, säger Margareta Öhrvall.

Region Uppsala kommer att skicka brev till gruppen yngre än 65 år med LSS och personlig assistans som redan har bokade tider och lämna besked om att vaccinationstiden är inställd. De som ännu inte har bokat tid informeras när de kontaktar Region Uppsalas callcenter. Gruppen kommer att få ett nytt brev när de återigen kan erbjudas vaccination.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontaktas via presschef Jessica Elgenstierna, 070-611 39 51