Vaccination av äldre startar i Håbo, Älvkarleby och Uppsala

2021-03-01 Pressmeddelande

Nu inleds fas två av vaccinationskampanjen mot covid-19 i Uppsala län. Den här veckan skickas kallelser ut till 4 000 invånare i Håbo, Älvkarleby och Uppsala, över 80 år som får erbjudande om vaccination på en förvald tid och plats under vecka 11.

Vaccinationerna görs i åldersordning, med de äldsta först. Alla som erbjuds vaccination i den här omgången är 80 år och äldre. Veckan därpå kommer erbjudande att gå ut till boende i Enköping, Heby, Knivsta, Tierp och Östhammar, och sedan fortsätter vaccinationerna i fallande åldrar.

- Takten beror helt och hållet på vaccinleveranserna, men utifrån de besked vi har nu räknar vi med att alla i åldrarna 65 år och äldre ska ha vaccinerats i slutet av april, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Vaccinationerna genomförs i särskilda lokaler som har valts ut utifrån att de ska passa för storskalig vaccination och vara lämpliga utifrån smittskyddsperspektiv. Under den första veckan kommer vaccinationerna att göras dagtid på vardagar, men detta kan komma att ändras.

- Det här är en helt ny situation och en helt ny struktur för vaccinationer som vi har byggt upp. Vi kommer att följa upp hur det går under den första veckan, utvärdera och justera om det behövs, säger Margareta Öhrvall.

Hon uppmanar alla anhöriga som har möjlighet att hjälpa till genom att skjutsa sina äldre till vaccinationen.

- Vi har en utmaning i att det finns många i den här gruppen som kan ha svårt att ta sig till lokalen på egen hand. Det kan bli svårt att hantera praktiskt om många vill åka färdtjänst samtidigt. Därför är det bra om de som kan ta sig till vaccinationen på annat sätt gör det.

Margareta Öhrvall påminner också om att alla bör använda munskydd under transporten, oavsett om den sker med bil eller i kollektivtrafik.

- Det är lätt att glömma bort detta när man är fokuserad på att bli vaccinerad, men smittrisken finns ju fortfarande, så det är viktigt att skydda sig.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, nås via presskontakt Jessica Elgenstierna, 070-611 39 51