Region Uppsala öppnar 10 000 nya vaccinationstider för 65+

2021-11-26 Pressmeddelande

Nu öppnar Region Uppsala fler bokningsbara tider för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till gruppen 65 år och äldre. Från idag och fram till jul kommer drygt 10 000 nya tider att läggas ut på webbplatsen 1177.se och alla som kan uppmanas nu att själva boka tid snarast.

- Effekten av de vaccinationer som gavs i våras har avtagit och vi behöver därför skyndsamt vaccinera de äldsta, så att de har ett fullgott skydd när smittspridningen ökar i vinter, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

Region Uppsala kommer successivt att skicka kallelser med förbokade tider till alla som inte själva bokat tid för påfyllnadsdos, men bokningsarbetet är tidskrävande och kommer att pågå under en längre tid. Därför rekommenderas nu alla som kan att själva boka in sig för vaccination.

- Vi vill utnyttja all vaccinationskapacitet vi har, och därför öppnar vi egenbokningen. Många äldre har både kunskap och tekniska möjligheter att boka sig själva på nätet, eller kan få hjälp av någon närstående att göra det. Men har man inte den möjligheten kan man ringa till bokningstelefonen för att få tid, säger Anna Gillman.

Vaccinationerna med påfyllnadsdos utförs i Region Uppsalas vaccinationslokaler. Det finns en lokal i varje kommun, förutom i Uppsala, där det finns flera. I Uppsala finns det också möjlighet att få påfyllnadsdos hos privata vaccinationsbyråer, som finns listade på webbplatsen 1177.se.

- Nu gäller det att alla som kan bokar in sig genast. Vi har kraftigt utökat kapaciteten. Om alla tillgängliga tider utnyttjas bedömer vi att vi kommer att kunna nå målet att 80 procent av de äldre har fått sin tredje dos vecka 50. Och i så fall kommer vi därefter att kunna öppna upp för nästa grupp i tur att få påfyllnadsdos, säger Anna Gillman.

I och med att Region Uppsala öppnar egenbokningen på webben för påfyllnadsdos tas egenbokningen för dos 1- och dos 2-vaccinationer bort. Den som ska boka eller boka om dos 1 eller 2 hänvisas nu till bokningstelefonen.

Vaccination mot covid-19 är alltid gratis. För att vara aktuell för att få dos 3 ska man vara född 1956 eller tidigare och det ska ha gått minst fem månader sedan föregående dos.

Länkar

Kontakt

Biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman, tel 018-611 92 23