Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2021 utsedda

2021-11-22 Pressmeddelande

Vårdstyrelsen utsåg idag vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2021.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2021 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Luthagens vårdcentral, Praktikertjänst, för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom strukturerade hälsosamtal – 50 000 kronor
  • Mottagning unga män i Uppsala, Nära vård och hälsa, för utveckling av ett arbete med sjukdomsförebyggande perspektiv som integrerar stöd för goda levnadsvanor – 30 000 kronor
  • Nyby vårdcentral Uppsala, Prima Vård, för ”Dans för Hälsa” som en del i behandling genom anpassad fysisk aktivitet – 20 000 kronor

– Det är mycket inspirerande att ta del av dessa goda exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta hälsofrämjande och för goda levnadsvanor. Pandemin har än mer riktat fokus på värdet med hälsofrämjande arbete. Varje insats vi gör som förebygger ohälsa främjar god hälsa för individen och är bra för hela samhället, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild