12-15-åringar erbjuds vaccination mot covid-19 på förbokade tider

2021-10-28 Pressmeddelande

Nu börjar Region Uppsala att erbjuda 12-15-åringar vaccination mot covid-19 på förbokade tider. I dagarna går det ut ett brev till vårdnadshavarna för de 11 000 12-15-åringar i länet som ännu inte har vaccinerats. Brevet innehåller förbokade tider för dos 1 och 2.

Vaccinationerna av åldersgruppen 12-15 år startade den 11 oktober. Sedan dess har 12-15-åringar och deras vårdnadshavare kunnat boka tid i de särskilda vaccinationslokalerna via telefon och e-tjänsterna på 1177.se. Ett annat alternativ har varit att komma på drop-in.

Hittills har 6 800 barn eller 37 procent av 12-15-åringarna i länet fått dos 1. Ytterligare 3,4 procent har bokat tid för vaccination.

- Det är fantastiskt att vi har nått så här långt på kort tid. Det visar att det finns en hög vaccinationsvilja. Vi är också tacksamma över att vårdnadshavarna tar sig tid att följa med till vaccinationslokalen eller att se till att barnet har den samtyckesblankett som krävs om de ska bli vaccinerade på egen hand, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.

Nu tas nästa steg i vaccinationerna av 12-15-åringar, som innebär att brev med förbokade tider skickas till vårdnadshavarna. Det går också ut meddelande om bokningen via sms eller e-post.

- Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt. Det är inte alla som kommer sig för att boka tid själva. Man kanske saknar e-legitimation eller det blir helt enkelt inte av. Genom att vi skickar brev med förbokade tider försäkrar vi oss om att vi verkligen når ut och att alla erbjuds vaccination på lika villkor, säger Margareta Öhrvall.

Vaccinationen är frivillig och gratis, men regionen vädjar till dem som inte vill utnyttja tiden att avboka den så att någon annan kan utnyttja den. För att ändra eller avboka tid loggar man in på webbplatsen 1177.se eller ringer bokningstelefonen på 018-617 35 00. 13-15-åringarna kan själva ändra sin tid om de har e-legitimation. För 12-åringar kan vårdnadshavaren ändra tiden som ombud för barnet.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.