Dansutbildning startar på Wiks folkhögskola

2021-10-21 Pressmeddelande

Efter beslut av kulturnämnden är det nu klart: en ettårig dansutbildning kommer att starta på Wiks folkhögskola höstterminen 2022. Utbildningen riktar sig till dansintresserade och dansverksamma med intresse för kulturprojekt. Fokus kommer att ligga på att arbeta fram och genomföra dansprojekt i samspel med samhället.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Tanken bakom utbildningen är att de som idag är verksamma inom danskonstområdet behöver en större bredd, och att de behöver vara mer av entreprenörer som skapar sina egna projekt. De behöver i sin yrkesutövning agera som producenter, koreografer och dansare, men också besitta pedagogiska kunskaper och metoder för att arbeta kollektivt i samspel med olika grupper. Tanken är också att via dessa projekt ge olika individer och grupper i regionen möjlighet att i sociala och demokratiska sammanhang utvecklas genom danskonst.

- Folkhögskolan är en viktig resurs för utvecklingen av länets kulturliv. Jag är väldigt glad att Region Uppsala nu kan göra en satsning på dansen i länet, genom att starta en ny utbildning inom just detta område, säger Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Några exempel på grupper som nämns i ärendets underlag som möjliga att engagera i projekten är högstadieklasser, äldreboenden, kvinnoföreningar, studenter med flera. Projekten ska även kunna ske i samarbete med organisationer, företag, museum eller kommunala verksamheter såsom till exempel Håll Sverige Rent, RFSL, Fredens Hus, Uppsalahem med flera.

Den ettåriga dansutbildningen är öppen för, och kan sökas av, yrkesverksamma inom dans men även användas som yrkesförberedande eller yrkesutvecklande utbildning.

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande kulturnämnden: 070-261 48 44 Annika Eklund, förvaltningsdirektör Kultur och bildning: 072 -202 86 52

Bilder

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild