Drop-in för covid 19-vaccinationer stängs

2021-10-28 Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att tillsvidare stänga möjligheten att komma på drop-in för vaccination mot covid-19. I fortsättningen måste man ha en bokad tid.

- Drop-in har varit bra och många uppskattar det eftersom det är så enkelt. Vi hoppas att kunna öppna det igen i framtiden. Men just nu är efterfrågan så stor att vi har kapacitetsproblem. Det blir köer och lång väntan och det är inte bra för någon. Dessutom kan vi vaccinera fler om alla har förbokade tider, det blir effektivare, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

En bidragande orsak till att trycket har ökat är att Folkhälsomyndigheten har gått ut med en rekommendation om en tredje dos till invånare som är 65-79 år tidigast sex månader efter att de fått sin andra dos.

- Många är ivriga och vill ha den tredje dosen så fort som möjligt. Några ringer, andra dyker upp vid lokalerna. Men vi har inte börjat erbjuda dos 3 till den här gruppen ännu. De kommer att kallas så småningom när det har gått sex månader eller längre efter andra dosen. Just nu får man ha tålamod och vänta, säger Margareta Öhrvall.

De grupper som just nu vaccineras mot covid-19 är bland annat de som är 12 år och äldre och inte fått två doser och personer över 80 år som får sin tredje dos. Bokning av vaccination mot covid-19 görs via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se eller via Region Uppsalas bokningstelefon, tel 018-617 35 00.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.