Föräldrar rekommenderas hålla små barn hemma för att undvika RS-virus

2021-10-19 Pressmeddelande

Den pågående epidemin av RS-virus bland barn slår hårt mot hälso- och sjukvården i Uppsala län. Nu går smittskyddsläkaren i Region Uppsala ut med skärpta rekommendationer.

- Under pandemin har vi haft fokus på de äldsta, nu handlar det om att skydda de allra yngsta, barn under sex månader, som kan drabbas extra hårt av det här viruset, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

- Vi rekommenderar att man håller barn under sex månader hemma så mycket som möjligt, och gärna även äldre syskon, som annars skulle varit på förskola. Undvik sociala sammanhang, där små barn blandas, till exempel öppen förskola. Familjer med små barn bör fortsätta att bete sig som under covid 19-pandemin: umgås med den närmaste kretsen, hålla distans när det går, tvätta händerna ofta och nysa i armvecket.

Till skillnad från under pandemin finns ingen rekommendation om att kontakta vården för att provta sig, vare sig för vuxna eller barn.

- Provtagning görs bara av barn som är mycket svårt sjuka. Det finns ingen provtagningsverksamhet liknande den för covid-19. Om man är orolig och funderar på om det kan vara RS-virus ska man kontakta 1177 Vårdguiden på telefon och absolut inte bege sig direkt till en mottagning, säger Johan Nöjd.

För att nå ut med information till de som löper störst risk kommer Region Uppsala inom kort att skicka ut ett meddelande från 1177 Vårdguiden via sms och e-post. Meddelandet kommer att gå till alla som har fött barn under det senaste året.

- Det här är en mycket ovanlig åtgärd, men läget är allvarligt och på det här sättet når vi ut till många, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

- De flesta barn klarar infektionen bra och vi vill inte skrämma upp folk. Men vi har en situation där barnsjukhuset tvingas att skjuta upp planerade vårdbesök och operationer. Det drabbar barn, som redan har fått stå tillbaka och vänta på sina behandlingar på grund av pandemin. De får nu vänta ännu längre, eftersom sjukvårdens resurser går åt till att ta hand om RS-sjuka barn. Vi måste göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen, säger Mikael Köhler.

Länkar

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88 Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17