Nytt luftvägsspår på Närakuten ska avlasta barnakuten

2021-10-12 Pressmeddelande

Just nu pågår en RS epidemi bland barn i Uppsala län. Barnakuten på Akademiska barnsjukhuset har haft ett dubbelt så stort patientinflöde som normalt. För att avlasta och lätta på trycket öppnar Region Uppsala i slutet av vecka 41 ett nytt, extra luftvägsspår på Uppsala Närakut vid Samariterhemmet. Målgruppen är barn från ett år med förkylningssymtom.

- Belastningen på barnakuten har varit extremt hård de senaste veckorna. Det handlar om ett inflöde av cirka 110–120 barn per dag, dubbelt så många som normalt. Det är framförallt barn under ett år som kan bli svårt sjuka av RS-virus med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Många behöver inhalera och en del läggas in. Samtidigt ser vi att uppskattningsvis 30–40 barn per dygn skulle kunna tas omhand på primärvårdsnivå, så denna lösning är välkommen, säger Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset. 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten startade säsongens RS-epidemi redan i början av september vilket är ovanligt tidigt. Detta förklaras främst av en låg immunitet mot viruset i befolkningen, särskilt för yngre barn på grund av den låga spridningen av RS-virus under de föregående två åren.

Klas Ekström betonar att det särskilt är små barn som är i riskzonen att drabbas hårt av RS-virus: 
 
- Om man har små barn i familjen är det extra viktigt att följa rekommenderade rutiner; tvätta händerna ofta, hålla barn under ett år hemma och undvika folksamlingar. Då kan man både skydda barnet från smitta och bidra till att avlasta sjukvården, framhåller han.  

Region Uppsalas epidemi- och hygienråd har samlats för att hitta lösningar på nuvarande situation. Nu har man enats kring en lösning, att upprätta ett tillfälligt extra luftvägsspår knuten till Närakuten på Samariterhemmet för att ta emot de barn som behöver hjälp på primärvårdsnivå under jourtid på vardagar och dagtid på helger. 
 
- Vi vill så långt det är möjligt undvika att öppna drop-in mottagningar på alla vårdcentraler för förkylda barn från ett år, eftersom vi har svårt att tillgodose smittsäkra flöden. Vi vill inte dessa barn ska sitta längre stunder i väntrum tillsammans med exempelvis multisjuka äldre, förklarar Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala. 
 
Det extra luftvägsspåret bygger på nära samarbete och samverkan mellan Aleris (Uppsala Närakut), Akademiska barnsjukhuset, 1177 och vårdcentralerna i Uppsala län.

Nytt, tillfälligt luftvägsspår för barn från 1 år med förkylningssymtom

  • Mottagningen öppnas i slutet av vecka 41.
  • Den förläggs till Uppsala Närakut vid Samariterhemmet, som drivs av Aleris.
  • Länets vårdcentraler ansvarar för bemanningen - en läkare och en undersköterska varje dag.
  • Den tillfälliga mottagningen kommer att ha egen tidbok på primärvårdsnivå. Barn slussas i första hand hit efter kontakt med 1177 Vårdguiden per telefon eller barnakuten på Akademiska barnsjukhuset.
  • Uppdraget blir att ta emot förkylda barn från 1 år under jourtid på vardagar och dagtid på helger. 

 
För mer information, kontakta: 

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel: 076-724 89 17, e-post: mikael.kohler@regionuppsala.se 

 
Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, tel: 018-617 14 90, e-post: klas.ekstrom@akademiska.se