Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon IVO-anmäls för felaktig rådgivning om vaccination

2021-10-01 Pressmeddelande

Region Uppsala har skickat in en IVO-anmälan gällande en sjuksköterska som arbetat med rådgivning hos 1177 Vårdguiden på telefon. Medarbetaren har spritt osakliga kritiska budskap om vaccination mot covid-19 och hävdat att olika symtom som personer har haft är biverkningar av vaccination mot covid-19.

- Det här är djupt beklagligt och upprörande och helt i motsats till de instruktioner som finns. Som anställd vid 1177 ska man självklart basera sina råd på evidens och beprövad erfarenhet. Man får absolut inte använda dessa samtal för att propagera för sina privata åsikter säger Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef vid Nära vård och hälsa.

Sjuksköterskan har arbetat som timanställd sedan våren 2020 och har sedan vaccinationerna inleddes gett råd till flera hundra invånare, inte bara från Uppsala län, utan också från andra delar av landet inom ramen för det nationella samarbete som finns inom 1177 Vårdguiden på telefon.

- Vi kommer att följa upp detta och kontakta berörda inringare. Det den här personen har ägnat sig åt är patientfarligt eftersom personer med symtom inte har blivit korrekt bedömda. Vi behöver försäkra oss om att de här patienterna får rätt information och inte far illa, säger Fredrik Settergren.

Det hela uppdagades genom att en invånare som ringde till 1177 reagerade på att budskapen som gavs var tydligt vaccinationskritiska och kontaktade ansvariga för verksamheten. När tipset följdes upp visade det sig att det inte rörde sig om något enstaka tillfälle. Dokumentation visar att sjuksköterskan systematiskt har spridit desinformation om vaccination mot covid-19 och då använt liknande argumentation som finns i material som sprids av organiserade vaccinationsmotståndare. Det handlar till exempel om påståenden om att vaccinationerna skulle sprida covid-19, att vaccinet inte är tillräckligt testat, att man bör vara försiktig då nanopartiklar injiceras, att covid i praktiken är ofarligt för alla under 80 och att det viktigaste är att stärka immunförsvaret med zink, c-vitamin och d-vitamin.

- Vi gör noggranna kontroller när vi anställer personal, men det här kunde vi inte förutse. Därför vill vi nu varna andra vårdgivare men också uppmana invånarna att vara observanta. Om man i kontakt med vården får råd som man uppfattar som konstiga och inte stämmer överens med myndigheternas information ska man reagera och ta kontakt med verksamheten så att vi kan förhindra att fler råkar ut för detta.

Medarbetaren är tagen ur tjänst och Region Uppsala har anmält fallet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg och överväger andra rättsliga åtgärder.

Kontakt

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa, tel 072-206 32 26