Telefonbokningen för vaccination av 12-15-åringar har öppnat

2021-10-05 Pressmeddelande

Den 11 oktober börjar Region Uppsala att vaccinera 12-15-åringar mot covid-19. Den som vill ha vaccinationen tidigt kan redan nu boka tid genom att ringa på Region Uppsalas bokningstelefon.

- Webbokningen öppnar först på fredag eftermiddag av tekniska skäl, men telefonbokningen är redan igång. I nuläget finns det gott om lediga tider. Den som håller sig framme kommer att kunna få sin första dos redan i nästa vecka, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Bokningen kan göras antingen av barnet eller av vårdnadshavaren. För att vaccinationen ska ges behöver vårdnadshavaren lämna sitt samtycke, antingen genom att följa med till vaccinationen eller också genom att underteckna en samtyckesblankett som barnet tar med till vaccinationen.

En annan grupp som nu har möjlighet att boka tid via telefon är de äldre som nu erbjuds en tredje påfyllnadsdos av vaccin. För att vara aktuell för påfyllnadsdos ska man vara född 1941 eller tidigare och det ska ha gått minst sex månader sedan andra dosen.

- Vi erbjuder även drop-in-vaccination för den här gruppen, och vi har sett en stor tillströmning av äldre till våra lokaler de senaste dagarna, säger Margareta Öhrvall.

- Men eftersom det är så populärt kan det också uppstå köer. Genom att förboka en tid minskar man risken för att behöva vänta länge och vi uppmanar därför även de äldre att ringa och boka tid om de har möjlighet.

Telefonnumret till vaccinationsbokningen är 018-617 35 00

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.