Vaccination mot säsongsinfluensa smygstartar 1 november

2021-10-27 Pressmeddelande

Den 9 november är det officiella startdatumet för årets vaccination mot säsongsinfluensa, men i Uppsala län kommer några av invånarna att kunna få sprutan tidigare. Det gäller alla som just nu tar sin tredje dos vaccin mot covid-19. Från den 1 november kommer de att erbjudas att även få influensavaccin vid samma tillfälle.

- Man får en spruta i varje arm helt enkelt, säger Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare i Region Uppsala.

- Folkhälsomyndigheten har meddelat att det är säkert att ge båda sprutorna vid samma tillfälle och för de äldre är det praktiskt, de slipper ju komma två gånger, fortsätter hon.

För närvarande vaccineras personer som är födda 1941 eller tidigare med en tredje dos av covid-19-vaccin i Region Uppsalas särskilda vaccinationslokaler. Det är dessa som nu erbjuds samtidig vaccination mot säsongsinfluensa.

Från den 9 november kan övriga grupper, personer som är 65 år och äldre och personer i riskgrupp vaccinera sig mot säsongsinfluensa på de ställen där man normalt utför sådana vaccinationer, det vill säga på vårdcentraler, vaccinationsbyråer och vissa apotek.

- Den som vaccinerar sig mot covid-19 i de särskilda vaccinationslokalerna kan få en influensaspruta ”på köpet”, men det omvända gäller som regel inte. Det går alltså inte att förvänta sig att få en tredje dos mot covid-19 i samband med att man vaccinerar sig mot influensa hos en vårdcentral, förtydligar Anna Gillman.

Vaccination mot säsongsinfluensa är kostnadsfritt för personer som rekommenderas influensavaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Det gäller de som är 65 år och äldre, gravida kvinnor efter vecka 16, vuxna och barn med vissa kroniska medicinska tillstånd, hushållskontakter till dem med mycket nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal som har nära kontakt med riskgrupper. Övriga invånare som vill bli vaccinerade betalar en avgift.

Region Uppsalas vårdcentraler kommer inte att ha någon drop-in-verksamhet. I stället bokar man tid via telefon eller e-tjänsterna på 1177.se. Bokningen av tider från den 9 november och framåt har redan öppnat.

Region Uppsalas egna vårdcentraler har en gemensam bokningstelefon med nummer 018-611 91 50. Övriga vårdcentraler och vaccinationsbyråer har egna system för bokning och drop-in.

Länkar

Kontakt

Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 018-611 92 23