Åttio år och äldre erbjuds påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

2021-09-29 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gruppen 80 år och äldre ska erbjudas en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Region Uppsala inleder vaccinationerna omedelbart. Från och med idag kan de som är aktuella för vaccination boka tid via telefon eller komma på drop-in i någon av vaccinationslokalerna.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Vi har gott om vaccin och vill komma igång så snabbt som möjligt. De som vaccinerades för länge sedan behöver det här extra skyddet, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

För att vara aktuell för en påfyllnadsdos ska personen vara född 1941 eller tidigare. Det ska också ha gått minst sex månader sedan personen fick sin andra dos.

- För många av de äldre har det ännu inte gått tillräckligt lång tid, så vaccinationerna kommer att pågå under hela hösten. Sammanlagt rör det sig om cirka 16 000 personer som ska vaccineras, men just nu är det bara cirka 5 000 personer, som fick sina vaccinationer tidigt i vintras och våras, som ska vaccineras, säger Margareta Öhrvall.

Den som uppfyller kriterierna för påfyllnadsdos kan boka tid via telefon. Det finns också drop-in i vaccinationslokalerna.

- Men det finns alltid risk för väntetider när det är drop-in, så vi rekommenderar i första hand bokning, säger Margareta Öhrvall.

Senare under hösten kommer det att gå ut kallelser med förbokade tider till alla i gruppen som ännu inte vaccinerats.

- Det gör vi för att förvissa oss om att ingen missar detta för att man inte vet hur man ska boka eller vart man ska bege sig.

Personer som bor på särskilt boende kommer också att erbjudas en påfyllnadsdos.

- Vi är redan igång med att organisera detta och vi planerar att börja vaccinera ute på boendena i nästa vecka, berättar Margareta Öhrvall.

Den tredje gruppen som ska vaccineras är personer med hemtjänst som är under åttio år.

- Vi kommer att erbjuda även dessa vaccination, men planeringen för hur detta ska gå till är ännu inte klar. För att nå den gruppen behöver vi samarbeta med kommunerna.

Telefonnumret till vaccinationsbokningen är 018-617 35 00.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild