Gamla Uppsala museum nomineras av Region Uppsala till Stora Turismpriset 2021

2021-09-08 Pressmeddelande

Gamla Uppsala museum, som är placerat i hjärtat av fornlämningsområdet i Gamla Uppsala, är Uppsala läns kandidat till Stora Turismpriset 2021. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset är på 100 000 kronor och vinnaren utses den 24 november.

Gamla Uppsala Museum har nominerats till Stora Turismpriset.

Gamla Uppsala Museum har nominerats till Stora Turismpriset.

Varje län erbjuds att årligen nominera en kandidat. Alla nominerade kandidater får en belöning på 10 000 kronor och den 24 november koras sedan vinnaren, som förutom äran också får 100 000 kronor.

Priset ges till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till spridning av kunskap och utveckling av besöksnäringen. Nytt kriterium för i år är också omställning under pandemin. Priset delas ut i samband med SKR:s årliga konferens "Besöksnäringen på agendan".

Från Uppsala län nominerar nu Region Uppsala Gamla Uppsala museum, som är placerat i hjärtat av fornlämningsområdet i Gamla Uppsala.

Motiveringen lyder:

Pandemin har medfört att museet accelererat sin digitala och innovativa resa in i framtiden. Först med Augmented Reality och VR appen, men nu alltmer via digitala föreläsningar, besök och visningar. Istället för att stänga ner verksamheten användes pandemin som katalysator för vidareutveckling av den digitala delen av verksamheten. Med begränsade resurser, men med en oerhört stor vilja, nytänkande och kreativitet har museet utvecklats. Genom åren har Gamla Uppsala Museum även blivit en digital nod för arkeologisk kunskapsspridning. Med en ny basutställning på gång och en ny huvudman framöver, men framförallt genom de stora kliven framåt vad gäller digitalisering, är Gamla Uppsala Museum rustat för framtiden!

- Region Uppsala har i år valt att nominera Gamla Uppsala museum, då vi anser att de bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Att satsa extra på innovativa och digitala lösningar under pandemin är en utmaning som personalen på museet klarat av mycket väl. Genom sin stora vilja att samverka stärks inte enbart Gamla Uppsala och Uppsala som destination utan hela länet, säger Lotta Samuelsson, besöksnäringsstrateg på Region Uppsala.

- Muséet har en världsunik utställning som lockar många besökare, både från Sverige och internationellt, och har sedan starten år 2000 ständigt jobbat med att nå nya målgrupper och att öka tillgängligheten. Det känns väldigt rätt att lyfta fram Gamla Uppsala museum som ett besöksmål värt att få priset, säger Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Fakta Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Det är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är idag stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning av stiftelsen hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling: 072 – 217 32 78 Lotta Samuelsson, besöksnäringsstrateg, Region Uppsala: 072 – 202 99 07 Linda Klementsson, platschef Gamla Uppsala museum: 076 – 339 81 02

Bilder

Gamla Uppsala Museum har nominerats till Stora Turismpriset.

Gamla Uppsala Museum har nominerats till Stora Turismpriset.

Ladda ner bild