Region Uppsala inför extra kallelser till mammografin

2021-09-23 Pressmeddelande

I fortsättningen kommer kvinnor i Uppsala län som missar sin bokade tid för mammografi att få en extra kallelse med en ny bokad tid. Syftet är att få fler kvinnor att komma på undersökningen.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

- Region Uppsala har fortsatt att kalla till mammografi genom hela pandemin och inte tagit paus som man gjort på vissa håll. Men vi behöver förbättra täckningsgraden. Det här är ett steg, men ännu mer behöver göras, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde idag redovisades det pågående arbetet med att öka deltagandet i screeningen för bröstcancer. Täckningsgraden har försämrats under pandemin, men har återhämtat sig något på senare tid.

- Erfarenheterna från arbetet med provtagning och vaccinationer under pandemin visar hur viktigt det är att det är enkelt att boka tid, men också att det är mycket effektivt att skicka vanliga kallelser, det är en stark signal och det når ut till alla. Därför är det bra att kvinnorna nu erbjuds en ny tid, om de råkade missa den första, utan att de själva behöver ta initiativ till det, säger Malin Sjöberg Högrell.

I nästa steg ska bokningssystemet göras om och läggas i webbtjänsten 1177.se. I och med detta blir det möjligt att boka om sin tid via mobiltelefon.

- Det behövs också kommunikationsinsatser för att öka kunskapen och efterfrågan på mammografi. Men först vill vi se att kallelsesystemet och det förbättrade bokningssystemet kommer på plats.

(S) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redovisa en jämförelse av statistiken med övriga regioner i Sverige och ge förslag på åtgärder så att Uppsala län når minst Sverigesnittet för mammografi. Detta avslogs.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild