Region Uppsala lämnar stabsläge i morgon

2021-09-14 Pressmeddelande

I morgon, den 15 september, avvecklar Region Uppsala den regionala särskilda sjukvårdsledningen, som har samordnat och lett hanteringen av covid-19 sedan den 3 november 2020.

- Arbetet med att hantera och bekämpa covid-19 är långt ifrån över. Region Uppsala har en omfattande provtagning och smittspårning och tyvärr ser vi ett ökande antal patienter som är så sjuka att de behöver vårdas på sjukhus. Vaccinationerna pågår för fullt och under hösten kommer en postcovidmottagning att öppnas för dem som har drabbats av långvariga problem. Men i nuläget bedömer vi att vi kan hantera dessa frågor i vår ordinarie struktur, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Region Uppsala arbetat i stabs- eller förstärkningsläge i två perioder under pandemin. Förra gången varade stabsläget mellan den 19 mars och 31 augusti 2020.

- Krisledningsorganisationen har hjälpt oss att få överblick i en komplex situation, den har gett snabba informations- och beslutsvägar och underlättat samverkan både inom Region Uppsala och med andra aktörer som länsstyrelsen och kommunerna. Men avsikten är inte att den ska permanentas. Covid-19 är tyvärr något vi kommer att behöva leva med och hantera under flera år framöver, inom ramen för den vanliga sjukvården, säger Mikael Köhler.

- Det långdragna förloppet i pandemin har testat Region Uppsalas krisledningsförmåga till det yttersta. Jag har följt hanteringen på nära håll och imponerats av de stora insatser som har gjorts av medarbetare och chefer i regionens verksamheter. Det är viktigt att vi nu följer upp arbetet och utvecklar krisberedskapen utifrån de erfarenheter som gjorts, så att regionen står bättre rustad inför framtida liknande händelser, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17