Region Uppsala öppnar postcovidmottagning

2021-09-21 Pressmeddelande

Nu öppnar Region Uppsala en postcovidmottagning för personer som har långvariga symtom efter covid-19. Mottagningen finns på Samariterhemmet i Uppsala och tar emot patienter från hela länet med start den 21 september.

– Det är mycket välkommet att vi nu kan öppna en mottagning som kan erbjuda personer med långvariga symtom efter covid-19 ett samlat och strukturerat mottagande, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Postcovidmottagningen kommer att erbjuda multiprofessionell rehabilitering med resurser från både Nära vård och hälsa och Akademiska sjukhuset. Mottagningen riktar sig till patienter 18 år och äldre med en uttalad funktionsnedsättning efter bekräftad eller misstänkt covid-19 infektion och med behov av utredning och/eller rehabilitering som inte kan erbjudas inom ordinarie primärvård eller via insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det krävs remiss till postcovidmottagningen, både primärvård och slutenvård kan remittera patienter.

– De flesta som varit sjuka i covid-19 får inte några långtgående besvär och kan vid behov få hjälp på sin vårdcentral, men för vissa ger sjukdomen kvarstående symptom och då ska postcovidmottagningen fungera som ett stöd i utredning och rehabilitering. Genom mottagningen kan vården också få bättre kunskap om postcovidsymtom, säger verksamhetschef Svante Wallmark.

Sedan sommaren 2020 har infektionskliniken på Akademiska sjukhuset haft en mottagning för de som varit svårt sjuka i covid-19 och behövt inneliggande vård inom intensivvården. Det har dock blivit allt mer klart att denna patientgrupp skiljer sig åt från patienter med postcovidsymtom och att dessa grupper kräver olika omhändertagande.

Under hösten 2020 ökade antalet remisser för patienter med kvarstående symtom efter genomgången covidinfektion i länet. För att möta de ökade behoven beslutade regionstyrelsen den 25 maj att inrätta en postcovidmottagning. Förvaltningen Nära vård och hälsa har fått i uppdrag att starta och driva mottagningen som finansieras med statsbidrag under 2021 och 2022.

Kontakt

Malen Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11 Svante Wallmark, verksamhetschef: 018 – 611 89 38