Stegvis stängning av vaccinationslokaler under hösten

2021-09-08 Pressmeddelande

Region Uppsala börjar nu avveckla de särskilda lokalerna som används för storskalig vaccination mot covid-19. Stängningarna görs i flera steg och den sista lokalen tas ur bruk i slutet av december.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Vi uppmanar nu alla som ännu inte vaccinerat sig att göra det snarast. Väntar man för länge kan den närmaste lokalen hinna stänga och man får resa längre, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Enligt Region Uppsalas statistik har åtta av tio invånare som är födda 2005 eller senare fått första dosen och sju av tio är fullvaccinerade.

- Det skiljer mellan olika befolkningsgrupper. I vissa områden och åldrar är så gott som alla vaccinerade, men det finns luckor här och där som vi nu försöker täppa igen. Så vaccinationskampanjen fortsätter med full kraft, även om behovet av lokaler för massvaccination har minskat, säger Margareta Öhrvall.

Under september, oktober och november kommer vaccinationslokaler att stängas ner. Den lokal som kommer att hålla öppet längst är den i Gottsunda i Uppsala, med den sista planerade vaccinationsdagen den 21 december. Invånare som har tagit en dos i en lokal som stängt ner hänvisas till övriga vaccinationslokaler i länet

- Det är bara att komma. Man får vaccinera sig i vilken lokal som helst i länet och vi har drop-in överallt. Det har aldrig varit enklare att vaccinera sig mot covid-19.

Under hösten kommer Region Uppsala att ta fram en plan för hur covid-19-vaccinationerna ska ges fortsättningsvis.

- Vi vill att alla ska skynda sig att vaccinera sig nu, men vi lämnar ingen i sticket. Om det är någon som behöver vaccinera sig och som inte har gjort det när den sista lokalen stänger så kommer det att finnas alternativ, säger Margareta Öhrvall.

Sista vaccinationsdag i de olika lokalerna

Enköping, Kompassen
Sista vaccinationsdag: 23 november.

Heby, Folkets hus
Sista vaccinationsdag: 25 oktober.

Håbo, Bålsta, Centrumstråket
Sista vaccinationsdag: 26 oktober.

Knivsta, CIK
Sista vaccinationsdag: 26 oktober.

Tierp, Möbeln
Sista vaccinationsdag: 22 september.

Uppsala
• Gottsunda, sista vaccinationsdag: 21 december.
• Rapsgatan 8, sista vaccinationsdag: 28 september.
• UKK, sista vaccinationsdag: 24 september.
• Stenhagen, sista vaccinationsdag: 22 september.

Älvkarleby, Skutskär, Tallmon
Sista vaccinationsdag: 21 oktober.

Östhammar, Solgården
Sista vaccinationsdag: 21 september.

Östhammar, Gimo, Idrottsgården
Sista vaccinationsdag: 24 november.

Länkar:

Öppettider för drop-in-vaccination
Drop-in för vaccination mot covid-19 i Uppsala län - 1177 Vårdguiden

Boka tid för vaccination mot covid-19
Region Uppsala - Tidbokning Covid-19

 

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontaktas via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild