Vaccination av 12-15-åringar startar 11 oktober

2021-09-27 Pressmeddelande

Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in. De som inte vaccinerar sig inom en viss tid kommer i stället att få en kallelse med förbokade tider.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Vi vill börja vaccinera så snart det är möjligt för att minska risken för smittspridning och använda allt vaccin vi har på ett effektivt sätt. Många har gått och väntat på att få bli vaccinerade. Genom att erbjuda drop-in och egenbokade tider kan vi komma igång snabbt, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Vaccinationerna med drop-in och egenbokade tider pågår under hela oktober. De som ännu inte har vaccinerats eller bokat tid i början av november kommer att få en kallelse med förbokad tid för vaccination.

- Det är viktigt att vi får en hög vaccinationstäckning och att vaccination erbjuds till alla på lika villkor. Vi har sett att kallelser med förbokade tider är en bra metod för att nå ut till alla, och därför fortsätter vi att använda den metoden. Men vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vaccinera sig redan i oktober, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Region Uppsala har valt att fortsätta att vaccinera i särskilda vaccinationslokaler i stället för på skolor.

- Vi har samrått med kommunerna och det har visat sig att det finns praktiska svårigheter att hantera en storskalig vaccination i skolans lokaler. Men vi kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsan. De är viktiga om vi ska nå ut till barn och vårdnadshavare som är oroliga och tycker att de behöver mer information.

Vaccinationerna av 12-15-åringar i Region Uppsala

Vaccinationen av 12-15-åringar genomförs i tre steg:

  1. Den 11 oktober börjar Region Uppsala vaccinera i de befintliga vaccinationslokalerna. Egenbokningen via 1177.se öppnar på eftermiddagen den 8 oktober och för att boka krävs det att 13–15-åringen har e-legitimation. För 12-åringar behöver vårdnadshavaren agera ombud och boka tiden. Det är också möjligt att ringa och boka tid eller att komma till lokalerna på drop-in.
  2. I början av november kallas de barn som ännu inte vaccinerats eller bokat tid för vaccination via brev med förbokade tider.
  3. I början av december kommer regionen i nära samarbete med elevhälsan att ytterligare utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras vårdnadshavare vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet.

Om en vårdnadshavare följer med till vaccinationen krävs det inte något skriftligt samtycke. Om 12-15-åringen kommer utan vårdnadshavare behövs en så kallad samtyckesblankett. I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild