Fler undersökningsrum på akutmottagningen

2022-04-11 Pressmeddelande

Från och med idag måndag utökas akutmottagningen på Akademiska sjukhuset med lokaler som tidigare tillhörde en intermediärvårdsavdelning (samtidigt lämnar akuten lokaler som lånats av kirurgmottagningen under pandemin). Skiftet innebär att akutmottagningen får fler undersökningsrum.

Malin Sjöberg-Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Malin Sjöberg-Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

- Det innebär att vi får tillgång till fler undersökningsrum under dygnets alla timmar; delar av de lokaler som vi lånade hos kirurgmottagningen kunde vi endast använda under kvällar och nätter. Vi samlar också personalstyrkan i en och samma lokal, vilket är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger akutmottagningens avdelningschef Viktor Ekström.  

Under pandemin har akutmottagningen jobbat utan indelning i kliniker, indelningen har endast gällt mellan covidfria patienter och patienter med misstänkt eller bekräftad covid. Nu återgår akuten till ett arbetssätt med klinikbundna team som ansvarar för ortopedi-, medicin- respektive kirurgipatienter.  

De nya lokalerna i ingång 35 inrymmer 19 undersökningsplatser som mestadels inryms i tvåpatientrum; totalt kommer akuten nu att få över 40 undersökningsplatser. Samtidigt omvandlas ett tidigare mötesrum till ett inre väntrum för patienter som är bedömda av läkare. I det inre väntrummet finns sittplatser där patienter kan invänta röntgen eller provsvar med mera, utan att behöva ta upp en sängplats.   

- Det här är knappast hela lösningen på akutmottagningens problem, men det är ett viktigt första steg att vi nu har separata entréer, vilket pandemin har visat är viktigt. Och inte minst att vi får tillgång till fler undersökningsrum. Senare i år väntar en ombyggnad av akutmottagningen för 40 miljoner kronor, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Viktor Ekström, avdelningschef för akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset: 018 – 611 92 75

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Malin Sjöberg-Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild