Förstudie för nytt parkeringshus på Akademiska genomförs

2022-04-19 Pressmeddelande

En övergripande förstudie för ett nytt parkeringshus för Akademiska sjukhusets behov ska genomföras till en kostnad om högst 400 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Det råder stor brist på parkeringsplatser vid Akademiska sjukhuset, men det finns enligt tjänsteutlåtandet utrymme för att bygga ett eller flera parkeringshus inom sjukhusets område. Fastighet och service har med hjälp av externt stöd gjort en övergripande utredning som har identifierat ytor inom sjukhusområdet som lämpar sig för att anlägga nya bilparkeringsplatser, samt kostnaden för att anlägga dessa. De parkeringslösningar som har studerats är markparkering, parkeringshus och parkeringsgarage.

- Vi ser hur bristen på parkeringar utgör ett stort problem för både medarbetare och patienter som ska till Akademiska sjukhuset. Vår förhoppning är att förstudien ska leda till ett framtida parkeringshus där denna brist kan åtgärdas, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden. 

Totalt inrymmer de ytor som analyserats i utredningen cirka 1 400 nya bilparkeringsplatser, till en kostnad av cirka 570 miljoner kronor. Det är dock, enligt tjänsteutlåtandet, inte rimligt att bygga alla dessa parkeringsplatser. Därför får fortsatt utredning/förstudie väga av vilka ytor som är bäst lämpade för nya parkeringsplatser. Förstudien kan även utreda om det finns fördelar med att samarbeta med bland annat Uppsala universitet eller Uppsala kommun.

(S) och (V) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. 

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 - 217 32 78 Tomas Eriksson, tf förvaltningsdirektör Fastighet och service: 018 - 611 61 51

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild