Uppsnabbat Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden 22 april 2022

2022-04-22 Pressmeddelande

Uppsnabbat är Region Uppsalas politiska beslut i kortform, ett utskick som ger dig en kortfattad sammanfattning av politiska sammanträden. Uppsnabbat brukar bevaka bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Initiering av upphandling av systemstöd för serviceresor

Nämnden fattade beslut om att initiera upphandling av ett nytt systemstöd för serviceresor.


Trafik och samhällutvecklingsförvaltningen säkerställer att verksamheten även i fortsättningen har ett välfungerande och utvecklingsbart systemstöd för hantering av sjukreseverksamheten. Det nya systemstödet har utrymme att hantera framtida särskilda kollektivtrafiken, som framöver kan komma att överlämnas från kommuner till regionen, utifrån trafik- och samhällsutvecklingsnämndens beslut 2021-10- 22, § 87.