Uppsnabbat vårdstyrelsen 25 april

2022-04-25 Pressmeddelande

Region Uppsala inleder förstudie för vårdcentral i Flogsta/Stenhagen

Region Uppsala ska göra en förstudie och programarbete för en ny vårdcentral i Flogsta/Stenhagen. Det beslutade vårdstyrelsen.

Hösten 2018 evakuerades vårdcentralen i Flogsta på grund av problem med inomhusmiljön i de dåvarande lokalerna. Sedan dess har verksamheten varit lokaliserad på tre platser i Uppsala: vid Samariterhemmet, Kungsgärdet och Stenhagen. Den vårdcentral som nu ska utredas beräknas betjäna cirka 10 000 listade invånare. Kostnaden för förstudien och programarbetet får uppgå till 400 000 kronor.

Plusresultat i prognosen för vårdstyrelsen

Vårdstyrelsen prognostiserar ett plusresultat på 29 miljoner kronor för 2022. Det framgår av månadsrapporten för mars. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor och Nära vård och hälsa lämnar en prognos på minus 15 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget.

Länkar