Föräldrar rekommenderas hålla små barn hemma för att undvika RS-virus

2022-12-12 Pressmeddelande

Nu går smittskyddsläkaren i Region Uppsala ut med skärpta rekommendationer med anledning av den pågående epidemin av RS-virus bland barn.

- För små barn, under sex månader, kan en infektion med RS-virus leda till en allvarlig sjukdomsbild med svåra andningsbesvär. Dessutom är vården just nu mycket hårt belastad. Vi har nu en allvarlig situation i Uppsala län och vi vädjar nu till länets invånare att göra vad man kan för att skydda de små barnen och begränsa smittspridningen, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

Smittskyddsläkaren i Uppsala län rekommenderar följande:

  • Håll barn under sex månader hemma så mycket som möjligt, och gärna även äldre syskon, som annars skulle ha varit på förskola. Då minskar risken att det yngre syskonet smittas.
  • Undvik att vistas på platser med mycket folk, till exempel affärer. Undvik också sammanhang där små barn träffas, till exempel öppen förskola.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk och inte rakt ut eller i handen.
  • Undvik att träffa förkylda personer.

Till skillnad från under pandemin finns ingen rekommendation om att kontakta vården för att provta sig, vare sig för vuxna eller barn.

- Provtagning görs bara av barn som är mycket svårt sjuka. Det finns ingen provtagningsverksamhet liknande den för covid-19. Om man är orolig och funderar på om det kan vara RS-virus ska man kontakta 1177 på telefon och absolut inte bege sig direkt till en mottagning, säger Johan Nöjd.

För att nå ut med information till de som löper störst risk kommer Region Uppsala inom kort att skicka ut ett meddelande från 1177 via sms och e-post. Meddelandet kommer att gå till alla som har fött barn under det senaste året.

- Det är en mycket allvarlig situation och vi är angelägna om att nå så många som möjligt, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

- De flesta barn klarar infektionen bra och vi vill inte skrämma upp folk. Men vi har en situation där barnsjukhuset tvingas att skjuta upp planerade vårdbesök och operationer. Vi måste göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen, säger Mikael Köhler.

Länkar

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88 Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17