Omfördelning av operationer ska ge kortare väntetider

2022-12-19 Pressmeddelande

Under kommande år ska en flyttrockad genomföras mellan olika vårdgivare i Uppsala län. Genom att flytta operationer mellan Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och andra vårdgivare ska den sammanlagda vårdkapaciteten i länet öka. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har på uppdrag av sjukhusstyrelsen utrett hur man ska kunna öka tillgängligheten till vård genom att utnyttja länets sjukvårdsresurser på ett mer effektivt sätt.

Utredningen föreslår bland annat att vissa typer av operationer flyttas från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping och till externa vårdgivare, både privata och offentligt drivna. Enligt sjukhusstyrelsens beslut ska de rekommenderade åtgärderna genomföras.

- Det handlar om att arbeta på ett smartare sätt och använda sjukhusen och externa vårdgivare till det de är bäst på. De stora vinnarna är patienterna, som får vård snabbare. Men det innebär också en möjlighet till utveckling och specialisering, både för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Genom att flytta ut vissa ingrepp till externa vårdgivare kan vi bereda plats för mer avancerade ingrepp på båda sjukhusen, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Omfördelningen av operationer ska genomföras i flera etapper. Det första steget tas under 2023, då cirka 500 ingrepp flyttas från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping. Under de följande fem åren är det tänkt att ytterligare drygt 700 operationer ska omfördelas. Detta förutsätter att lokalerna anpassas på Lasarettet i Enköping för att klara större volymer.

Närmast ska sjukhusen ta fram en genomförandeplan, där man i detalj beskriver vilka ingrepp som ska omfördelas. En fråga som man särskilt tittar på är hur man ska säkerställa att forskning och utbildningsverksamhet kan fortsätta hos den nya vårdgivaren.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på återremiss och därefter avslag.

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild