Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 februari

2022-02-28 Pressmeddelande

Stickersättning för TBE-vaccinationer fastställd

Vaccinationsenheten som utför TBE-vaccinationer för barn och ungdomar kommer att ersättas med 100 kronor per vaccination under 2022. Det beslutade vårdstyrelsen. Vaccinationen är kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 3–18 år och kommer inledningsvis att utföras i de lokaler som tidigare använts för vaccinationer mot covid-19.

Journaltillgång för 1177 ska utredas

Region Uppsala ska utreda möjligheten att ge telefontjänsten 1177 Vårdguiden tillgång till journalsystemet Cosmic. Det beslutade vårdstyrelsen, efter ett initiativ från (S). Enligt förslaget skulle det kunna ge fördelar, bland annat när det gäller effektivitet och samordning mellan olika vårdgivare. Utredningen ska redovisas senast i juni 2022.

Uppsala Närakut ska upphandlas på nytt

En ny upphandling ska göras gällande driften av Uppsala Närakut. Det beslutade vårdstyrelsen. Det nya avtalet kommer att gälla från den 1 juni 2023 och omfattar närakut med ortopedakut samt jourverksamhet som en del av vårdcentrum centrala Uppsala. Verksamheten bedrivs liksom tidigare i Samariterhemmet.

(S) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. (V) önskade ett tillägg till beslutet om hur uppdraget på sikt skulle kunna utföras i egen regi, vilket avslogs. (V) reserverade sig mot beslutet. 

Länkar