Engångsposter bakom Region Uppsalas plusresultat

2022-01-25 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 på plus 1 048 miljoner kronor (en dryg miljard). Bakom siffrorna finns stora engångsposter. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden gör ett negativt resultat om minus 122 miljoner kronor, medan Akademiska sjukhuset har en negativ avvikelse mot budget på 81 miljoner kronor.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Region Uppsala har under det gångna året genomfört Sveriges skickligaste vaccinationskampanj och upprätthållit en effektiv testningsverksamhet, samtidigt som svårt sjuka patienter har fått vård. Det beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare. Allt detta tillsammans med att länsborna följt rekommendationerna om att testa sig bidrar till resultatet, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 336 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 925 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter som avser enbart år 2021. En ny finansiell strategi har förbättrat regionens ekonomi med 368 miljoner kronor, och en snabbare återhämtning inom ekonomin (med därmed ökande skatteintäkter) med 360 miljoner kronor. Tillfälliga statsbidrag har under året täckt kostnader för olika delar som är relaterade till covid med mera (exempelvis inom provtagning). Även bortfall av trafikintäkter har kompenserats till viss del av statsbidrag. Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på två procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på.

- Region Uppsalas stora ekonomiska överskott beror på engångsintäkter som vi inte kan bygga upp ny verksamhet med. Arbetet med att få en långsiktigt hållbar ekonomi måste fortsätta samtidigt som vi säkerställer att fler får vård i tid. Fokus framåt är att modernisera verksamheterna och öka vårdproduktionen, fördjupa samverkan med andra regioner och fristående aktörer för att fortsätta beta av vårdköerna, säger Emilie Orring (M). 

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden gör ett negativt resultat om minus 122 miljoner kronor, det beror framför allt på lägre trafikintäkter på grund av pandemin (som inte i motsvarande mån har kompenserats genom statsbidrag och lägre trafikkostnader). Akademiska sjukhuset har en negativ avvikelse mot budget på 81 miljoner kronor (minus 451 miljoner kronor, istället för budgeterade minus 370 miljoner kronor). Resultatet är en klar förbättring jämfört med tidigare. Kulturnämnden gör ett negativt resultat om minus 6 miljoner kronor, här har pandemin drabbat verksamheten vid Wiks slott.

Plusresultat gör bland annat regionstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden. Regionen har inte tagit några nya lån under året och skuldsättningen ligger kvar på samma nivå som 2021. Årsredovisningen i sin helhet kommer att redovisas för regionstyrelsen i mars 2022.

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild