Kortat intervall mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19

2022-01-13 Pressmeddelande

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 års ålder. Det innebär att alla som fyllt 18 år, och där det gått minst fem månader sedan dos två, från och med nu idag kan boka in sin tredje dos.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Vi har en god kapacitet med lediga tider just nu i länets alla kommuner. Tillsammans med våra privata vaccinatörer kan vi ge åtminstone 24 000 doser vaccin mot covid-19 per vecka. Samtidigt har vi en omfattande samhällsspridning av viruset och det är viktigt att så många som möjligt snabbt får den tredje dosen av vaccinet, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare för Region Uppsala.

Bokningar görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala:

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/#section-142895

- Vi ser att det är problem med vaccingenombrott vad gäller omikronvarianten av coronaviruset, men vi ser också mycket tydligt att vaccinet faktiskt skyddar mot svår sjukdom och död. Därför känns det bra att nu kunna korta intervallet mellan doserna, säger Margareta Öhrvall.

Margareta Öhrvall står till förfogande för intervjuer i samband med dagens pressträff.

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild