Ökad smittspridning och belastning av sjukvården

2022-01-04 Pressmeddelande

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt, och andelen PCR-prover positiva för covid är nu cirka 18 procent. Men till det kommer även säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

Tisdag förmiddag vårdades sammanlagt 58 patienter på Akademiska sjukhuset för olika former av luftvägsvirus. Ett 30-tal var sjuka i covid (varav en fick intensivvård) och 20 i vanlig säsongsinfluensa (varav en fick intensivvård). Hälften av covidpatienterna är i smittsam fas och vårdas på covidvårdsavdelning. Sammantaget innebär detta en hög belastning på sjukvården.

Andelen covid-positiva PCR-prover har fördubblats den senaste tiden till cirka 18 procent av alla tagna prover. Den senaste 7-dagarsperioden har antalet positiva fall ökat från cirka 1 000 till cirka 1 700. Cirka 70 procent av alla smittade är vaccinerade. Flest fall, cirka en fjärdedel av samtliga, finns inom kategorin 20 - 29 år. Men många fall finns också i ålderskategorin 30 – 60 år. Omikronvarianten av viruset har tagit över helt i Uppsala län, upp mot 90 procent av alla fall bedöms nu vara omikron.

- Av dom över 60 år som testat positivt den senaste 7-dagarsperioden är mindre än tio procent ovaccinerade.  Tack vare att vi har så få fall bland ovaccinerade äldre är vårdbelastningen inte högre än vad den är. Omikronvarianten är dock mycket smittsam och orsakar även fler vaccingenombrott, men vi ser att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att alla som kan även tar den tredje så kallade boosterdosen av vaccinet, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare.

Den tredje dosen kan tas fem månader efter dos två för de som är 65 år och äldre, och sex månader efter dos två för de som är yngre. Bokningar görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala:

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/#section-142895

Det stora antalet fall sätter testningskapaciteten och smittspårningen på hårda prov, och Region Uppsala har inte längre möjlighet att genomföra en extensiv smittspårning.

- Vi genomför fortfarande genom smittspårningen samtal till de med konstaterad smitta där de får förhållningsregler, men har inte längre möjlighet att försöka ringa alla som potentiellt kan ha smittats. Antalet fall är för många, vi hör även från andra regioner att de inte längre har möjlighet att smittspåra lika extensivt längre. Förekomsten av samhällssmitta av omikronvarianten är just nu mycket omfattande, säger Johan Nöjd.

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala: 076 – 721 65 88