Region Uppsala går upp i förstärkningsläge

2022-01-14 Pressmeddelande

Med anledning av det fortsatt försämrade läget vad gäller smittspridning av covid-19 går Region Uppsala nu upp från stabsläge till förstärkningsläge. Detta ger bättre möjligheter till att fatta snabba beslut, för att möta det hårda trycket.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Fredag förmiddag vårdades 64 patienter med covid på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, varav 8 inom intensivvården. Samtliga inom intensivvård är ovaccinerade. Totalt vårdades 85 patienter med olika former av luftvägsvirus, utöver covid sådant som säsongsinfluensa och RS. 30 – 50 vårdplatser på Akademiska sjukhuset är stängda på grund av personalfrånvaro (sjukdom, karantän och vård av anhöriga). 

Läget är också mycket pressat på länets vårdcentraler, på vissa vårdcentraler är nu endast en enda sjuksköterska i tjänst.

- I stor utsträckning kan vi nu endast utföra nödvändig sjukvård. Den så kallade elektiva vården måste till stor del ställas in. Flera av de som vårdas med covid har en annan huvuddiagnos, men de skapar ändå ett stort merarbete då man i många fall måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Totalt sett befinner sig vården nu under ett mycket hårt tryck och samtidigt är cirka 35 procent av de senaste fyra dagarnas PCR-prover positiva, vilket indikerar att trycket på vården kommer att bli ännu högre, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala: 018 – 611 43 74

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild