Region Uppsala intar stabsläge för covid-19

2022-01-12 Pressmeddelande

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 aktiverar Region Uppsala återigen den regionala särskilda sjukvårdsledningen och intar stabsläge från klockan 13 idag.

- Antalet bekräftade fall ökar snabbt i Uppsala län, liksom i resten av Sverige. Vaccinen ger ett gott skydd mot svår sjukdom och det är få som blir så sjuka att de behöver intensivvård. Men läget i vården är ansträngt, och det ställer till stora problem när vårdpersonal inte kan gå till jobbet därför att de själva eller någon i samma hushåll fått covid-19, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

- Genom att arbeta i stab får vi en bättre överblick av situationen och kan vid behov fatta och genomföra snabba beslut om det behövs utifrån läget.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen följer dagligen läget när det gäller bland annat vårdplatsbeläggning, provtagning, material och bemanning.

- Sjukhusen har planer för att kunna ställa om vården och utöka antalet covid-19-platser om det behövs. För patienterna innebär stabsläget i sig ingen skillnad. Man ska söka vård när man är sjuk på vanligt sätt och komma på bokade besök och undersökningar, säger Mikael Köhler.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Uppsala. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Region Uppsala har tidigare arbetat i stabs- eller förstärkningsläge i två perioder under pandemin, senast mellan den 3 november 2020 och 15 september 2021.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17