Larmnummer fungerar normalt igen

2022-07-18 Nyheter

Den tidigare rapporterade störningen hos SOS-alarm gällande larmnumret 112 är nu åtgärdad.

Det alternativa telefonnummer som inrättades för akuta sjukvårdsbehov i Uppsala län ska inte längre användas.