Ny direktör för Nära vård och hälsa utsedd

2022-07-01 Pressmeddelande

Louise Hamark blir ny direktör för Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa, efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Nuvarande förvaltningsdirektör Torun Hall går i pension vid årsskiftet, och efterträds då av Louise Hamark, som idag är biträdande förvaltningsdirektör på Nära vård och hälsa. Louise Hamark har lång erfarenhet som läkare. Efter närmare tio år som läkare inom Region Gävleborg kom hon till Region Uppsala som distriktsläkare för tio år sedan. 2014 började hon som verksamhetschef, 2019 blev hon verksamhetsområdeschef och i februari 2020 blev hon biträdande förvaltningsdirektör.

- Till Louise Hamarks många styrkor hör att hon har bra koll på Region Uppsala som organisation, och på vår samverkan med länets kommuner och med privata aktörer. Hon är helt rätt person för att göra verkstad av det nödvändiga omställningsarbetet från en sjukhustung till en mer effektiv och nära vård, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Louise Hamark tillträder som förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa den 1 januari 2023.

- Jag är verkligen glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att tillsammans med chefer och medarbetare fortsätta att utveckla våra verksamheter för att möta våra patienters behov, säger Louise Hamark.

Parallellt med sina yrkesuppdrag har Louise Hamark sedan år 2018 även varit projektledare och projektägare för flera projekt inom omställningsarbetet till en effektiv och nära vård. Omställningen syftar till att göra vården mer tillgänglig för invånarna, både digitalt och fysiskt. Det förutsätter en tätare samverkan mellan olika aktörer, liksom insatser som exempel­vis fast vårdkontakt för patienten, ny teknik för effektivare arbetssätt och införandet av fler vårdnivåer.

- Jag brinner för att fortsätta omställningen till en effektiv och nära vård tillsammans med länets kommuner och våra sjukhus, säger Louise Hamark.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa: 072 - 247 03 29

Bilder

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Ladda ner bild