Klart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm

2022-06-08 Pressmeddelande

Regeringen meddelade idag att nästan 10 miljarder kronor satsas på utbyggnaden av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Beslutet innebär att utbyggnaden nu kan genomföras, och att det avtal som 2018 ingicks mellan staten, Region Uppsala och Uppsala och Knivsta kommun blir verklighet. Det som nu ska till för ett helt färdigt fyrspår, och en nybyggnation av Uppsala C, är ytterligare cirka tre miljarder kronor i nästa planperiod.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Ett välkommet beslut som säkerställer goda kommunikationer i Stockholm-Uppsalaregionen, en region som rymmer en dryg fjärdedel av landets befolkning och står för 40 procent av Sveriges tillväxt. Nu kan vår expansiva region fortsätta växa och företag tryggt investera och expandera här, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala och Uppsala respektive Knivsta kommuner har tagit sin del av ansvaret för att genomföra det gemensamma avtalet genom bland annat bostadsbyggande, kommersiella fastigheter och förstärkt kollektivtrafik.

– Det är glädjande att regeringen nu skjuter till de resurser som krävs för att fyra spår ska bli verklighet i tid i enlighet med det avtal vi haft med staten. Detta kommer möjliggöra fler jobb, bostäder och utveckling i Uppsala och att tågen går i tid så att alla som pendlar kan få ihop livspusslet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resandet med tåg mellan Uppsala och Stockholm är redan i dag högt och förväntas öka med 35–45 procent till 2050. Regeringens beslut innebär att den flaskhals, som de två spåren mellan Uppsala och Stockholm idag utgör, som stannar upp både person- och godståg, kommer att försvinna i och med att de utökas med ytterligare två spår.

- Det här beskedet tolkar jag som att staten tar avtalet på allvar. Nu inväntar vi besked om tidplan och detaljer om exempelvis stationsläge i Alsike, säger Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

- Detta är ett oerhört välkommet besked till näringslivet som nu kan planera utifrån en fortsatt stark tillväxt i Uppsala och huvudstadsregionen. Nu gäller det att sätta spaden i marken så snart som möjligt, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala: 076 - 785 41 72 Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun: 018 - 727 13 18 Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun: 070 - 634 90 60 Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län: 076 - 148 21 01

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild