Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni

2022-06-21 Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic

1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande.

Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del blev vårdstyrelsens beslut därför att möjligheten att införa en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar från nuvarande beslutsstöd till Cosmic ska utredas vidare. Utredningen ska redovisas senast i oktober 2022.

 

Prognos om plus 14 miljoner kronor

Den ekonomiska årsprognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet och förvaltningarna Folktandvården och Nära vård och hälsa ligger efter maj månad på plus 14 miljoner kronor för år 2022.

Prognosen är en försämring på minus 1 miljon kronor jämfört med budget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 30 miljoner kronor vilket är 15 miljoner kronor sämre än årsbudget. Prognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet uppgår till plus 33 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget.

 

Länkar