Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 2022

2022-06-20 Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- december 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga.

Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan.

Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan.

Planeringen av tågtrafiken 2024 inleds under hösten

Planering av tågtrafiken 2024 inleds hösten 2022 och en tåglägesansökan till Trafikverket med vilka avgångar vi önskar trafikera ska göras senast i april nästa år.

En viktig del i processen är att ta fram en planeringsinriktning för Region Uppsalas krav på pendeltågs- och regiontågstrafik. Planeringsinriktningen ligger till grund för arbetet med att ta fram tidtabeller som Region Stockholm och Mälardalstrafik gör för trafiken i Uppsala län.

Det har under 2022 kommit fram att det finns brister i utbudet av kollektivtrafik mellan Uppsala och Märsta och att det brister i leveranskvalitet mellan Uppsala och Stockholm. Hänsyn till det ska tas när översynen av tidtabellstiderna genomförs.

I övrigt kommer omfattningen av tågtrafiken att vara samma som under 2022.