Manskligt talat – ny podd om mäns hälsa och normer  

2022-05-04 Pressmeddelande

Nu har Mottagningen unga män lanserat en ny podd med berättelser och insikter kring mäns hälsa och de normer som finns kring män i samhället. Syftet är att öppna upp samtal och diskussioner kring ämnen som annars kan vara svåra att prata om för män.  

 – Vi vill kombinera berättelser ur verkligheten med perspektiv från yrkesverksamma och forskare, för att på så sätt lyfta ämnet manlig hälsa och normer som rör män. Vi tror nämligen att mäns hälsa är något som ibland är svårt att prata om och vi hoppas att genom denna podd kunna minska stigmat som ibland finns i samhället kring män, säger Kerstin Karlqvist Falk, barnmorska och programledare för podden.  

Podden blir Region Uppsalas femte podd, där Akademiska sjukhuset sedan tidigare har lanserat fyra poddar med olika teman.    

– Eftersom avsnitten i podden kommer handla om många olika frågor vänder sig podden främst till män i olika åldrar och livssituationer. Men alla är såklart välkomna att lyssna eftersom vi tror att normer kring män är något vi alla behöver våga prata om, säger Kerstin Karlqvist Falk.  

Podden kommer att publiceras en gång i månaden under 2022, med start i april. Namnet på podden är Manskligt talat.   

Podden finns på Podbean App, Spotify, Amazon Music och Samsung Podcast App.

Kontakt

Karin Karlqvist Falk, barnmorska med andrologisk utbildning, Mottagning unga män, tel 018-611 76 76, kerstin.karlqvist@regionuppsala.se