Nytt samarbete mellan Mobilt närvårdsteam och Akademiska sjukhuset ska hjälpa patienter med hjärtsvikt

2022-05-11 Pressmeddelande

Patienter med hjärtsvikt kan av olika anledningar inte ha möjlighet att ta sig till hjärtsviktmottagningen på Akademiska sjukhuset. Ett nytt samarbete mellan Akademiska och Mobilt närvårdsteam gör att patienterna kan få uppföljande medicinsk bedömning eller behandling direkt i hemmet.

– Vi på Mobilt närvårdsteam har ett nära samarbete med läkarna på hjärtsviktmottagningen, som kan be oss göra ett hembesök hos en patient. Vi kan exempelvis följa upp hur behandlingar går, ta blodprov och göra andra tester såsom EKG. På så sätt slipper patienten ta sig till hjärtsviktmottagningen och kan få grundläggande hjälp och uppföljning snabbare, säger Anders Israelsson, distriktsläkare på Mobilt närvårdsteam.

Utöver uppföljande besök och behandling kan patienter även få akut besök om deras tillstånd skulle försämras, i stället för att själv behöva ta sig till en vårdcentral.

– Vi blir som en länk mellan hjärtsviktmottagningen och patientens vårdcentral och allt gör vi för att underlätta och se till att patienter med hjärtsvikt kan få rätt hjälp vid rätt tidpunkt, säger Anders Israelsson.

När Mobila närvårdsteamet gör hembesök hos patienter med hjärtsvikt får de samtidigt konsultstöd från öppenvårdsenheten för hjärtsvikt vid Akademiska sjukhuset.

– För våra hjärtsviktspatienter har samarbetet med Mobilt Närvårdsteam fungerat bra under våra testveckor. Det har varit ganska få patienter, men för dem som erbjudits vård i hemmet har det varit värdefullt. Samarbetet kommer att kunna öka livskvalitén för våra patienter, säger Elisabeth Haddleton, tf verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Mobilt närvårdsteam är en verksamhet inom Nära vård och hälsa som erbjuder hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Teamet gör även medicinska bedömningar i hemmet eller på särskilt boende. Teamets personal är också ett stöd för kommunens sjuksköterskor som kan få rådgivning i sin handläggning av vårdärenden. Personalen har även möjlighet att direktinlägga patienter vid Närvårdsavdelningen i Uppsala, Närvårdsenheten i Östhammar och vid geriatriken i Tierp och Uppsala.

Kontakt med det mobila närvårdsteamet förmedlas via bland annat via 1177 Vårdguidens sjuksköterskor och vårdpersonal vid Region Uppsalas vårdcentraler och Uppsala läns kommuner.

Kontakt

Mattias Taflin, verksamhetschef/överläkare inom Mobilt närvårdsteam, 018-611 71 72, mattias.taflin@regionuppsala.se Anders Israelsson, distriktsläkare på Mobilt närvårdsteam, 018-611 07 90, anders.israelsson@regionuppsala.se Elisabeth Haddleton, tf verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset,018-611 43 31, elisabeth.haddleton@akademiska.se