Region Uppsala bjuder medarbetare på stor konsert

2022-05-17 Pressmeddelande

Alla medarbetare i Region Uppsala kommer i augusti att bjudas på konsert i Botaniska trädgården i Uppsala med bland annat artisten Veronica Maggio.

– Nu samlar vi regionens viktigaste resurs – medarbetarna – till en gemensam upplevelse. Vi vill hylla dem och göra något extra, som ett tack för det otroliga arbete som alla medarbetare har gjort under pandemin, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

För att så många som möjligt ska kunna delta kommer konserten att anordnas två vardagskvällar, där medarbetarna får välja det tillfälle som passar. Upp till 10 000 personer per kväll får plats. Förutom Veronica Maggio uppträder även Eric Gadd. Förtäring och gratis resa till och från konserten ingår också.

– Vi hoppas att det här ska bli en minnesvärd kväll, en kväll då alla kan känna stoltheten över alla insatser som har gjorts, både under pandemin och i det dagliga arbetet, samtidigt som vi blickar framåt och samlar kraft inför hösten, säger Emilie Orring.

Beslutet om att sätta av medel för konsertarrangemanget fattas av regionstyrelsen den 31 maj. Förutom konserten föreslås också att Region Uppsala ska ta fram en bok som dokumenterar medarbetarnas erfarenheter av pandemin. Kostnaden för konserterna och bokprojektet beräknas uppgå till totalt 15 miljoner kronor.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72