Så ser planen ut för nya Uppsala C

2022-05-24 Pressmeddelande

På tisdagen presenterades utvecklingsplanen för en ny centralstation i Uppsala och överlämnades till respektive ordförande för kommunstyrelsen och regionstyrelsen. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och den anslutande stadskärnan.

Översiktsbild från utvecklingsplanen för Uppsala C. Illustration: CF Möller Architects

Översiktsbild från utvecklingsplanen för Uppsala C. Illustration: CF Möller Architects

Uppsala centralstation behöver byggas om av flera skäl. Den nuvarande har blivit för liten, de planerade två extra spåren till Stockholm behöver få plats och spårvägen behöver länkas in på ett bra sätt för att göra snabba byten mellan tåg, spårväg och buss möjligt.

– Nu tar vi i politiken emot en gedigen utvecklingsplan för Uppsala C för fortsatt beredning. När Uppsala växer behövs en större centralstation som har plats för fyra spår och fler passagerare, därför är det angeläget att fatta beslut om detta så snart som möjligt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt kraftigt växande län, där många reser kollektivt, både nationellt, regionalt och lokalt behöver ett stationsområde som möter kollektivtrafikens behov. Det ska gå snabbt, smidigt och tryggt att byta mellan trafikslag, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Varje dag rör sig mer än 100 000 personer inom stationsområdet. Av dem reser cirka 45 000 personer med tåg. År 2050 väntas Uppsala ha uppemot dubbelt så många tågresenärer, vilket är i linje med ambitionen att Uppsala kommun ska vara klimatneutral 2030 och klimatpositiv 2050.

Förslaget till utvecklingsplan anger bland annat att det behöver byggas en ny stationsbyggnad, med plats för stora resandeströmmar, liksom affärer och restauranger i bottenplan för att vara en trivsam och trygg plats även under lågtrafik. Dessutom planeras för kontorsbyggnader intill Uppsala C vilket skulle bidra till ökad trygghet i och med att fler personer kommer att röra sig i området.

Andra stora förändringar i planen mot idag är att cykelparkeringshuset ska flyttas och att och det behövs två nya gångbroar över järnvägsspåren. Även Centralpassagen behöver enligt planen byggas ut med en cykeltunnel under Stadshusgatan och Kungsgatan in mot Vretgränd.

– Under arbetet med utvecklingsplanen har vi tänkt långsiktigt och försökt ta höjd för utvecklingen om 10, 20 och 30 år. Vi har också tagit ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i hela området runt Uppsala C, säger Michael Eriksson, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun.

Arbetet med utvecklingsplanen startade 2019.Arbetet har drivits av Region Uppsala och Uppsala kommun, med arkitektfirman CF Möller Architects som utförare. I arbetsgruppen har även Jernhusen, Trafikverket och fastighetsutvecklare deltagit.

En utvecklingsplan är en konkret och vägledande plan för utvecklingen av ett område, och ligger till grund för detaljplaner. Arbetet med detaljplaner börjar så snart kommunstyrelsen godkänt utvecklingsplanen. Kommunstyrelsen fattar beslut den 15 juni.

 

 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande Telefon: 018-611 60 36 E-post: emilie.orring@regionuppsala.se Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Telefon: 018-727 13 18 E-post: erik.pelling@uppsala.se Maria Hasselgren, presschef Trafik och samhälle, Region Uppsala Telefon: 072-202 48 64 Lars Nylander, presskommunikatör, Uppsala kommun Telefon: 076-695 12 89

Bilder

Översiktsbild från utvecklingsplanen för Uppsala C. Illustration: CF Möller Architects

Översiktsbild från utvecklingsplanen för Uppsala C. Illustration: CF Möller Architects

Ladda ner bild