Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 30 maj

2022-05-30 Pressmeddelande

Klart med hyresvärd för vårdcentral i Alunda

Östhammarshem blir hyresvärd för Region Uppsalas nya vårdcentral i Alunda, det står klart efter dagens möte med fastighets- och servicenämnden. Detta under förutsättning av att tilldelningsbeslutet inte överklagas. 

Bakgrunden är att verksamheten i Alunda sedan 2019 är evakuerad till andra lokaler, på grund av inomhusmiljöproblem. Ett programarbete för en ny vårdcentral inleddes 2021, då även Folktandvården meddelade att de behövde nya lokaler.

I mars 2022 bestämde fastighets- och servicenämnden att initiera en hyresvärdsupphandling för en ny vårdcentral och folktandvård i Alunda. Hyresvärdsupphandlingen är nu klar och har utvärderats utifrån kriterier som geografiskt läge, leveranstid, hyrestid, årshyra, uthyrningsyta samt ekonomisk stabilitet hos hyresvärd.

Vid sitt möte godkände fastighets- och servicenämnden tilldelningsbeslutet och tecknandet av hyresavtalet med Östhammarshem. Därmed går nu den nya lokaliseringen av Alunda vårdcentral, samt den nya folktandvården i Alunda, vidare till genomförandefas. Regionens totala utgifter för programarbete och genomförande får uppgå till högst 850 000 kronor. Hyresavtalet tecknas på 15 år och innebär en total hyreskostnad om cirka 4,9 miljoner kronor per år. Tilldelningen gäller efter en spärrtid om 10 dagar och under förutsättning av att beslutet inte överklagas. Inflytt ska ske senast den 30 maj 2027. 

 

Länkar