135 miljoner kronor satsas på framtidsinvesteringar

2022-03-29 Pressmeddelande

50 miljoner kronor för att förvandla Lasarettet i Enköping till ett rutinkirurgiskt centrum, och 40 miljoner kronor för att förbättra akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Vid dagens möte beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att satsa sammanlagt 135 miljoner kronor på framtidsinvesteringar. Bakgrunden är att tillfälliga engångsposter ledde till ett stort överskott i årsbokslutet för år 2021.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala har efter årsbokslutet 2021, som visade ett plusresultat på en dryg miljard kronor, gjort en genomlysning av verksamheten för att se vilka investeringar som kan vara möjliga att genomföra. Den röda tråden har varit att hitta investeringar som ska ge bättre förutsättningar för Region Uppsala framåt. Investeringarna ska kunna påbörjas redan i år och kunna realiseras snabbt.

- Tack vare ett starkt resultat 2021 kan vi tidigarelägga vissa investeringar. Överskottet består av en rad engångsintäkter som vi hade under förra året, exempelvis en ny finansiell policy för Region Uppsala, ökade skatteintäkter och bidrag för covidvård, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Pandemin har inneburit att Region Uppsalas medarbetare har tagit ett rejält steg mot att arbeta digitalt även distribuerat, från sina hem. Här föreslås nu sammanlagt 32 miljoner kronor satsas på modern säker uppkoppling som är sömlös för användaren oberoende av om man befinner sig på kontoret, hemma eller på flygplatsen. Därtill på en modern säkerhetsinfrastruktur, fler standardiserade enkla verktyg för digitala möten, samt på en ökad robusthet i IT-systemens infrastruktur.

50 miljoner kronor satsas på att förvandla Lasarettet i Enköping till ett rutinkirurgiskt centrum. Det handlar bland annat om att uppdatera och utrusta operationssalar, samt att få till ett helhetstänk. Två operationssalar är idag uppdaterade med god ventilation så att implantatkirurgi kan utföras, men fem av salarna är ännu inte uppdaterade och kan därför inte användas till infektionskänslig kirurgi. Det ska också till en renovering av den steriltekniska avdelningen och den pre- och postoperativa avdelningen.

Genom dessa investeringar kan det rutinkirurgiska centrumet realiseras fullt ut, något som bland annat innebär bättre tillgänglighet och möjliggör att Akademiska sjukhuset kan fokusera än mer på högspecialiserad vård.

40 miljoner kronor satsas på Akademiska sjukhusets akutmottagning. I satsningen ingår att nuvarande entré/väntrum byggs om till triageområde (för medicinsk bedömning). En ny yta skapas som reception, medan rum anpassas för att skapa fler undersökningsrum på ortopedsidan. Ett nytt läkemedelsrum och en ombyggnation av det så kallade torget för sekretesskyddade teamstationer ingår också.

- Fokus i investeringarna är att modernisera vården för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och ge fler patienter vård i tid. Därför går vi bland annat fram med att rusta operationssalar på Lasarettet i Enköping, tidigarelägga satsningar på den fysiska miljön på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset och att modernisera medarbetarnas digitala arbetsmiljö, säger Emilie Orring (M).

Sju miljoner kronor avsätts för att köpa in ytterligare 50 väderskydd för att resenärer i kollektivtrafiken ska få bra skydd vid dåligt väder (nuvarande avtal som förser Region Uppsala med reklamfinansierade väderskydd löper ut under 2022). Fem miljoner kronor satsas på Wikområdet, här ingår bland annat att rusta upp stigar, öka tillgängligheten för personer med funktionshinder samt bygga en lekpark för barn och ett utomhusgym.

Regionstyrelsen beslöt vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att fatta dessa beslut, regionfullmäktige kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde i april.

(S) lämnade ett särskilt yttrande. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala: 072 – 008 19 60

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild