Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom - men pandemin pågår

2022-03-30 Pressmeddelande

Efter regeringsbeslut är covid-19 från den 1 april 2022 inte längre en så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden är att viruset inte längre bedöms kunna orsaka någon stor samhällspåverkan. Detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått infektionen. Dock pågår pandemin i hög grad fortfarande, påpekar Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala.

- Risken för allvarlig sjukdom hos den enskilde är lägre med den senaste virusvarianten omikron, jämfört med tidigare varianter. Men vården upplever fortfarande en betydande påverkan och vi har fortfarande patienter som kommer in till sjukhuset i så dåligt skick att de går direkt till intensivvård, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala.

Såväl nationellt som i Region Uppsala syns en långsam nedgång av antalet inneliggande patienter. För närvarande vårdas cirka 60 patienter inlagda med covid-19 i regionen, där ungefär en fjärdedel blivit inlagda på grund av covid-19. Mönstret är att dom som drabbas av svår sjukdom framför allt är äldre och sköra individer, eller personer med någon sjukdom som medför ett försämrat immunförsvar. Här finns också patienter som inte vaccinerat sig.

Från den 1 april kvarstår covid-19 i Smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, med smittspårningsplikt inom vård och omsorg. Sedan den breda provtagningen för allmänheten upphörde den 9 februari är det just inom vård och omsorg som man testar och smittspårar.

- Därför kan man säga att covid-19 under den senaste tiden i praktiken redan har behandlats som just en anmälningspliktig sjukdom, säger Johan Nöjd.

Andelen positiva prover inom Region Uppsala har långsamt gått ner sedan toppnoteringen i januari, då cirka 50 procent av alla PCR-prover var positiva. Nu är cirka 20 procent positiva, det är dock en klart högre nivå än under huvuddelen av pandemin.  

- Man bör alltså vara medveten om att smittspridningen av covid-19 fortsatt är relativt hög, stanna hemma om man är sjuk och vara observant på när individer i ens egen åldersgrupp föreslås ta påfyllnadsdos av vaccin. Vaccinet räddar liv, säger Johan Nöjd.

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala: 076 – 721 65 88