Fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården

2022-03-03 Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2020. Nya siffror från 2021 visar att förtroendet ligger kvar på dessa höga nivåer. 72 procent i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården (snittet i Sverige är något lägre, 69 procent). Detta är ett av resultaten i Hälso- och sjukvårdsbarometern, som presenteras idag.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under två perioder 2021 (se nedan) genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län svarade 2 340 invånare, från 18 år och uppåt.

- Region Uppsala ligger kvar på en hög nivå och det är något vi kan vara stolta över. Överlag har svensk sjukvård även nationellt bestått provet och utmaningarna från pandemin, även om man givetvis och med rätta kan ha synpunkter exempelvis på väntetider till vården, säger Björn Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

76 procent av invånarna i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för Region Uppsalas hantering av coronapandemin, här är snittet i Sverige signifikant lägre (69 procent). Även inom kategorier som förtroendet för sjukhusen och förtroendet för vårdcentralerna ligger Region Uppsala något bättre till än rikssnittet.

- Inte minst att vi har så fina siffror vad gäller hanteringen av pandemin är mycket glädjande. Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats och vi har också jobbat mycket konsekvent med exempelvis personliga kallelser för att få upp vaccinationsgraden, säger Björn-Owe Björk (KD).

Andra siffror ur årets undersökning visar att 84 procent är positiva till att använda 1177:s e-tjänster (rikets snitt är 81 procent). 61 procent anser att vården ges på lika villkor (rikets snitt är 58 procent). 71 procent tycker att väntetiderna till hälso-/vårdcentraler är rimliga (rikets snitt är 70 procent), 53 procent tycker att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga (rikets snitt är 55 procent).

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april - 4 juni samt 4 oktober - 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Hälso- och sjukvårdsbarometern finns att läsa i sin helhet med samtliga resultat på SKR:s webbplats, se länk nedan i pressmeddelandet. 

Länkar

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78 Angelica Kristiansson Åström, utredare Region Uppsala: 072 – 206 12 38

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild