Gamla Uppsala museum överlämnat till Region Uppsala

2022-03-31 Pressmeddelande

Vid en ceremoni i Gamla Uppsala lämnade Riksantikvarieämbetet på torsdagen över ansvaret för Gamla Uppsala museum till Region Uppsala och Stiftelsen Upplandsmuseet. Efter en renovering, öppnas museet igen den 1 april. Beslut om att lämna över museet fattades av Regionfullmäktige i juni 2021.

Riksantikvarie Joakim Malmström överlämnande nyckeln till Gamla Uppsala Museum till Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande  på torsdagen. Foto: Göran Ekeberg

Riksantikvarie Joakim Malmström överlämnande nyckeln till Gamla Uppsala Museum till Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande på torsdagen. Foto: Göran Ekeberg


– Dagens ceremoni markerar slutet på en era för museet och inledningen på en ny. I och med övertagandet får museet en tydligare roll i de regionala insatser som Region Uppsala gör för att levandegöra och göra vårt gemensamma kulturarv känt för museibesökare i alla åldrar, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Kulturnämnden.

Gamla Uppsala med de monumentala kungshögarna är ett av Uppsala läns stolta kulturarv och en välkänd riksangelägenhet. Museet öppnade år 2000 och har närmare 30 000 besökare per år. Under en period har museet varit stängt för att rustas upp och ska nu öppna igen.

– Vi ser fram emot att få driva Gamla Uppsala museum tillsammans med Stiftelsen Upplandsmuseet och att få stå för en nyöppning. Vi ser fram emot att välkomna både gamla och nya besökare. Den verksamhet som bedrivs av museet är en viktig pusselbit för att förstå vår historia och kultur, säger Annika Eklund, kulturdirektör.


Under torsdagen ordnades en överlämningsceremoni och i samband med det hölls också föredrag om ”Gamla Uppsala myt och verklighet” av Torun Zachrisson, forskningschef, Stiftelsen Upplandsmuseet.


Gamla Uppsala Museum kommer från och med den 1 april att åter öppna upp för allmänheten, nu med en helt ny utställning.

Länkar

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande i Kulturnämnden Telefon: 070-261 48 44 Annika Eklund, kulturdirektör Telefon: 018-617 37 87

Bilder

Riksantikvarie Joakim Malmström överlämnande nyckeln till Gamla Uppsala Museum till Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande  på torsdagen. Foto: Göran Ekeberg

Riksantikvarie Joakim Malmström överlämnande nyckeln till Gamla Uppsala Museum till Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande på torsdagen. Foto: Göran Ekeberg

Ladda ner bild