PRESSINBJUDAN: Överlämning av Gamla Uppsala museum till Region Uppsala

2022-03-29 Pressmeddelande

Vid en ceremoni den 31 mars överlämnas Gamla Uppsala museum till Reg ion Uppsala och Stiftelsen Upplandsmuseet av Riksantikvarieämbetet. Närvarar gör riksantikvarie Joakim Malmström, Riksantikvarieämbetet, Emilie Orring, Regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala och Monica Tägtström Bergman, t.f. museichef, Upplandsmuseet.

Datum:   torsdag 31 mars 2022
Tid:         09.00–12.00
Plats:      Gamla Uppsala museum


Anmälan om deltagande mejlas till Christina Hallin, kommunikationsansvarig

E-post: christina.hallin@regionuppsala.se  Telefon: 018-617 01 09

Program 31 mars

09.00 Ankomst och kaffe
09.30 – 10.30 Samling i gradängen i museet

1. Överlämningsceremoni
Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Emilie Orring, Regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala
Monica Tägtström Bergman, t.f. museichef, Upplandsmuseet

2. Föredrag
”Gamla Uppsala – myt och verklighet”
Torun Zachrisson, forskningschef, Stiftelsen Upplandsmuseet

10.30 – 11.30 Visning av den nya utställningsdelen på bottenplanet