Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och halsparagangliom

2022-03-10 Pressmeddelande

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och-halsparagangliom. Beslutet, som togs av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 9 mars, innebär att vården koncentreras till färre sjukhus i landet. Enligt beslutet blir Akademiska det enda sjukhuset som får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

- Att Region Uppsala tilldelats dessa områden beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare och vård i världsklass. Detta innebär att vi kan utveckla kvaliteten av vården ytterligare samt använda vårdens resurser bättre för att patienter ska få vård i tid, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

- En koncentration till färre sjukhus ökar möjligheten för en mer jämlik vård vid komplexa och ovanliga diagnoser, att patienterna får bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor. Det krävs stora volymer för att bli skicklig, bedriva forskning och utveckla behandlingarna. På Akademiska finns multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom utredning och behandling, säger sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.

Hon tillägger att det är extra hedrande att Akademiska som enda sjukhus i landet får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

- Endokrina tumörer är ett av sjukhusets fem centers of excellence. Akademiska är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på behandling av patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln.

Neuroendokrina tumörer (NET) är en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna. Beslutet om vården för avancerade fall av sådana tumörer buken och binjurarna samt binjurebarkscancer innebär att vården koncentreras till fyra sjukhus. Behandlingen är en kombination av kirurgi, cytostatika, somatostatinanaloger, målsökande strålbehandling (PRRT) samt målsökande terapi, där man använder läkemedel eller andra substanser för att exakt identifiera och attackera vissa cancerceller. Beslutet innebär också att klaffkirurgi vid hjärtsjukdom koppad till NET koncentreras till endast ett sjukhus – Akademiska.

Beslutet om huvud-hals paragangliom innebär att vården koncentreras till två sjukhus för dessa tumörer. I Sverige diagnostiseras cirka 20-30 patienter per år. Paragangliom är en sorts tumörersom framförallt uppträder kring halspulsådern, kring stora nerver eller längs halsvenen i halsen. De växer långsamt och upptäcks först när en knöl kan kännas eller ses på halsen. Ibland ger tumörerna specifika symptom exempelvis obehagskänsla vid sväljning, tryckkänsla och tinnitus. Patienterna kan erbjudas kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall kan man också följa patienterna med röntgenundersökningar för att se hur snabbt de växer och kan då bli aktuella för aktiv behandling.

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala ansökte även om nationell högspecialiserad vård inom fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer och för vissa neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna, men tilldelades inte dessa områden.
 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

  • Endometrios
  • Brännskadevård
  • Kraniofacial kirurgi
  • Gallgångssjukdomen PSC
  • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
  • Moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.
  • Huvud och halsparagangliom
  • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NETFAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel: 076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Anna-Karin Haylock, överläkare inom öron-näs-halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 00 00, e-post: anna-karin.haylock@akademiska.se

Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@medsci.uu.se

Bilder

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

Ladda ner bild