Start för avgiftsfri TBE-vaccination för barn och unga i Uppsala län

2022-03-01 Pressmeddelande

Nu erbjuds barn och unga i Uppsala län avgiftsfri vaccination mot den fästingburna sjukdomen TBE. Tidsbokningen öppnar den 1 mars.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

- Uppsala län är ett område med hög smittrisk. Det är viktigt att barn och unga får ett bra skydd mot sjukdomen. Vi hoppas nu att så många som möjligt hinner få sina första doser före sommaren, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Beslutet att TBE-vaccinationerna för barn och unga ska vara avgiftsfria fattades av regionfullmäktige förra året. Vaccinationen består av en grundvaccination på tre doser och en påfyllnadsdos första gången efter tre år och därefter vart femte år. Erbjudandet omfattar barn och unga i åldrarna 3-18 år och gäller de doser som ges inom det tidsspannet. Från att man har fyllt 19 år får man bekosta återstående doser själv.

Till att börja med kommer vaccinationerna att utföras i samma vaccinationslokaler runtom i länet som Region Uppsala idag använder för vaccination mot covid-19.

- Vi kommer att anpassa lokalerna så att det blir en bra miljö för barnen, och de kommer inte att vaccineras samtidigt som vuxna, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall, som haft i uppdrag att organisera TBE-vaccinationerna.

Senare under våren kommer även privata vaccinationsbyråer att kunna ge avgiftsfria TBE-vaccinationer för barn och unga.

Barn- och ungdomsvaccination mot TBE bokas i första hand på webbplatsen 1177.se. Om barnet är 12 år eller yngre bokas tiden av vårdnadshavaren, som ombud för barnet. De som är 13 år och äldre bokar själva. Det finns också en bokningstelefon, för den som saknar e-legitimation eller av andra skäl behöver hjälp att boka. Telefonnumret är 018-617 35 00.

 Vaccination mot TBE - 1177 Vårdguiden

Länkar

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 072-217 32 78 Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare, nås via pressekreterare Jakob Larsson, tel 070-384 53 19.

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

Ladda ner bild